مفتخریم که میزبان شما در ایلیو هستیم
ساعات پذیرایی از 9:30 تا 23
مدت زمان استفاده از میز برای کافه یک ساعت و برای صرف غذا یک ساعت و نیم می باشد
بازگشت به منوی ایلیو کامرانیه